விடியற்காலை எழுவதால் ஏற்படும் பலன்கள்

அதிகாலை 4.00 மணி முதல் 5.00 மணி வரை பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று பெயர். இந்த நேரத்தில் தினமும் எழுவதால் ஆரோக்கியம், நீண்ட ஆயுள் முதலிய பலன்களை கொடுக்கும். அந்த நேரத்தில் தேவர்களும் முன்னோர்களும் நம் வீட்டை நோக்கி வருகிறார்கள். அப்பொழுது விழித்திருந்து மனதால் அவர்களை வழிபட்டால் நன்மை விளையும்.