வீடு குடிபோக உகந்த மாதங்கள்

ஆடித்திங்களில் இராவணன் பட்டதும், மார்கழியில் மகாபாரத யுத்தம் நடந்ததும், புரட்டாசியில் இரணியன் மாண்டதும், பங்குனியில் பிரம்மன் முடியற்றதுமாகுமே. 

ஆதலால் ஆடி, மார்கழி, புரட்டாசி, பங்குனி மாதங்கள் தவிர மற்ற மாதங்களில் குடி போகலாம்.
Share on Google Plus

About Kadugu

Kadugu.com | Tamil E-zine | News, Business, Entertainment, Astrology and more...