இன்னிசை


காக்கையின் குரல் கூட
இனிமைதான் -
பறவைகளே காண முடியாத
நகரத்து வாழ்க்கையில்.

- கவிமதி
Share on Google Plus

About Kadugu

Kadugu.com | Tamil E-zine | News, Business, Entertainment, Astrology and more...