இளமை

கடப்பதற்குள்
கரைந்து விடுகிறது -
கானல் நீர்.

- கவிமதி

Share on Google Plus

About Kadugu

Kadugu.com | Tamil E-zine | News, Business, Entertainment, Astrology and more...