வாழ்க்கைதன்னம்பிக்கையே உணவாக
கடவுள் நம்பிக்கை ஊறுகாயாக
வாழ்க்கை -
புகழின் உச்சியிலும்
வெற்றிக் களிப்பிலும்.

ஊறுகாய் உணவானது.
மனம் தளர்ந்தேன்-
வாழ்க்கை இன்று
கேள்விக்குறியாய்...

- கவிமதி
Share on Google Plus

About Kadugu

Kadugu.com | Tamil E-zine | News, Business, Entertainment, Astrology and more...